Familie de Groot

Ik ben Gerben de Groot en ik heb een melkveebedrijf met 110 melkkoeien en 50 stuks jongvee.
Om het bedrijf heen ligt 55 ha land, waarvan 11 ha maïs.
Ik melk de koeien zelf, dit doe ik in de ochtend en avond rond half 6. De melk wordt geleverd aan DOC.
Het meeste landwerk doe ik zelf, denk daarbij aan het ploegen, cultiveren, mest rijden, maaien, wiersen, kuilen. Het maïszaaien en maïshakselen laat ik door een loonbedrijf doen.
Het insemineren laat ik ook doen, door mijn eigen opgefokte stier of de KI (Kunstmatige Insiminatie)
Samen met mijn vrouw Etty Visser-de Groot hebben we 2 zonen; Kors 14 jaar en Bart 11 jaar. Zij helpen mij daar waar nodig is.
In 1974 zijn mijn ouders vanuit Stolwijk (Zuid Holland) hier op it Heech komen wonen. In Stolwijk hadden zij ook een melkveebedrijf en wilden graag meer ruimte.
Via Bull Verwey, de toenmalige directeur van de radio zeezender “Veronica”, kwamen mijn ouders hier in Rijs terecht.
Verwey wilde op deze plek een soort Center Parks maken, maar de gemeente gaf hier geen toestemming voor.
Vandaar dat de boerderij in de volksmond “De Veronica Boerderij”, wordt genoemd.
In juli 1975 brandde de boerderij af door kortsluiting. Eind 1975 stond er dan het huis en ligboxstal, zoals het er nu ook staat.
Kan een afbeelding zijn van gras
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen en golfkar
Kan een afbeelding zijn van combine en gras
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en gras
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en combine