Familie op de Hoek 4 augustus

Familie op de Hoek

Even voorstellen: Wij zijn familie op de Hoek en hebben een melkveebedrijf aan de Gaestdyk 76 te Tjerkgaast. We zijn de derde generatie die dit bedrijf mogen voortzetten. Het melkvee wordt in een ligboxenstal gehuisvest en worden gemolken in een draaistal, ook wel een carrousel genoemd. Ze stappen op een platform dat draait. Als ze hun rondje gemaakt hebben is de uier leeg en kunnen ze ’s morgens de wei in en ’s avonds eten en slapen in de stal. De weidemelk wordt drie keer per week opgehaald door Friesland Campina.
De dagelijkse werkzaamheden zoals: melken, de dieren verzorgen, klauw bekappen, insemineren en het voeren van de koeien worden hoofdzakelijk door ons gezin uitgevoerd.
Het inkuilen van het gras en het bemesten van het land wordt verzorgd door de loonwerker. Het jongvee wordt op de Spanjaardsdijk 23 te Sloten opgefokt. Dat ligt circa 500 meter van onze boerderij. De koeien gaan in het voorjaar zo vroeg mogelijk de wei in om van het jonge gras en de voorjaarszon te genieten. Onze ruime huiskavel is daar uitermate geschikt voor. Voordat de koeien de wei in gaan, wordt het land gecontroleerd op vogelnesten. Die worden dan afgezet, zodat de kievit, grutto, scholeksters of tureluur ongestoord haar eitjes kan uitbroeden. Als de koeien ’s middags uit de wei komen, worden ze direct gemolken en krijgen dan volop kuilgras en mais aangeboden. Het krachtvoer wordt verstrekt door middel van krachtvoerautomaten. Het is nGMO of VLOG voer. Dit is voer zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen en moet uit Europa komen. Hiervoor betaald Friesland Campina 1 cent extra per kilo melk.
Er wordt bij ons alleen gras verbouwd. We hebben onze hectares nodig om onze dieren te weiden en voldoende kuilgras binnen te halen voor de winterperiode. De mais wordt van een collega veehouder aangekocht. Dit jaar zijn de eerste twee percelen ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Het is de bedoeling dat dit grasmengsel ervoor zorgt dat er minder kunstmest gestrooid hoeft te worden.
Het houden van Friese paarden is een uit de hand gelopen hobby. Dit jaar zijn er drie veulentjes geboren. In 2010 en 2011 waren dat er tussen de 15 en 20 veulens. De daar op volgende economische recessie leidde tot een daling van de vraag naar Friese paarden. Nu is de markt weer in evenwicht en kunnen goede paarden vlot verkocht worden.
Sinds kort verkopen we vleespakketten die meestal van onze eigen graasdieren zijn. Dat zijn gekruiste Belgische blauwe vaarzen.
Naast koeien en paarden hebben we ook nog schapen, kippen (kuikentjes), duiven en twee honden.
Kortom hier is van alles te zien!
Kan een afbeelding zijn van gras
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en binnen
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, dier en buitenshuis