Familie van Berkum 11 augustus

Wij zijn de familie van Berkum.

Ik, Jan Siemen, heb met mijn vader Siemen een melkveebedrijf in Elahuizen.

Samen met Tessa en onze kinderen Anouk, Siem en Rixt wonen wij op het melkveebedrijf. Mijn vader woont sinds 2020 op de jongveelocatie in Harich.

Op het bedrijf worden rond de 300 melkkoeien gemolken. Dit gebeurt 3x daags in een draaimelkstal. De melk leveren we aan Vreugdenhil waar de melk verwerkt wordt tot melkpoeder. Vreugdenhil zal deze dag ook aanwezig zijn en laten zien welke producten van onze melk gemaakt worden.

De vaarskalveren die worden geboren verblijven tot een leeftijd van 5 maanden in Elahuizen. Daarna worden ze verhuisd naar de jongveelocatie in Harich. Hier verblijft het jongvee tot het moment vlak voor het afkalven wanneer ze gemiddeld 24 maanden oud zijn. Een deel van het jongvee komt van de coöperatie CRV. Dit is een bedrijf wat zich bezig houdt met de genetische vooruitgang (fokkerij) op een melkveebedrijf. Zo hebben zij een bedrijf in Wirdum waar ze 300 kalveren en pinken hebben lopen. Dit zijn genetisch gezien de betere dieren van Europa. Door middel van embriowinning proberen ze van deze dieren ook weer hoge genetische nakomelingen te krijgen. Na deze periode worden ze drachtig gemaakt en gaan ze naar de test bedrijven van CRV. Wij zijn één van deze testbedrijven en nemen jaarlijks zo’n 20 dieren van hen over. Ook CRV zal tijdens de open dag aanwezig zijn en zal u graag alles vertellen waar zij zich mee bezig houden.

Op onze grond verbouwen we al het gras en de mais wat de koeien eten zelf. De koeien blijven het hele jaar binnen en dit betekent dat het meeste gras ingekuild wordt. Gemiddeld oogsten we het gras 6 keer per jaar. Het jongvee wordt wel geweid in de percelen rondom de boerderij.

We willen jullie op 11 augustus graag laten zien hoe wij elke dag zo goed mogelijk onze dieren verzorgen en hier de beste melk van maken!

Hopelijk tot dan!

 

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en grasKan een afbeelding zijn van 2 mensen en staande mensen

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis