ONTSTAAN

De inwoners van Gaasterland zijn bijzonder trots op hun gebied met zijn bossen, meren, boerderijen en weilanden. Niet voor niets heeft de streek het predicaat Waardevol Cultuurlandschap gekregen. Het landschap blijft mooi als het ook goed wordt onderhouden. Hierbij spelen agrariërs ook een grote rol.

Omdat de gemeente Gaasterland-Sleat sinds 1 januari 2013 opgegaan is in de nieuwe, grotere,  fusiegemeente ‘De Friese Meren’ ofwel ‘De Fryske Marren’, willen we graag laten zien wat dit unieke gebied te bieden heeft!

In 1996 is er voor de eerste keer zo’n zelfde soort project georganiseerd, onder de naam ‘Natuurlijk Gaasterland’. In die tijd was er grote beroering ontstaan in Gaasterland als gevolg van de onttrekking van vruchtbare landbouwgrond voor natuurdoeleinden in het EHS (Ecologische Hoofd Structuur)-plan. Een commissie van ‘wijze mannen’ moest er aan te pas komen om dit te verhinderen. Daarom heetten de opendagen toentertijd Natuurlijk Gaasterland.

De naam van het project ‘FF Boeren!’ komt uit het Fries: efkes buorkje, de boer op dus! Een vervolg op ‘Natuurlijk Gaasterland’, maar dan meer van deze tijd en met een nieuwe organisatie. De agrarische sector in Gaasterland is de afgelopen jaren flink doorontwikkeld, een reden om dit prachtige project weer op te pakken! In 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 en 2023 zijn er opendagen georganiseerd. Een groot succes! In 2016  en 2018 is er een FF Boeren!-lunch georganiseerd.